Nya soltak ska serva morgonpigga

Snart påbörjas utbyggnaden av ETC Solpark i Katrineholm med ytterligare en hektar solceller som placeras på östsidan av Kullen för att fånga morgonsolens strålar.

Utbyggnaden av ETC Solpark beräknas börja i mars och första sektionen ska vara klar för inkoppling till elnätet i mitten av juni. Den stora satsningen görs för att möta ökad efterfrågan på solel från ETC:s läsare berättar Gahangir Sarvari, vd för ETC Elproduktion AB.

– Solparken kom till för att visa att solceller är möjliga i Sverige. Trots att varken nätbolagen eller storbolagen trodde på det när vi började, visade vi att om det finns människor som vill så går det. Solparken är unik. Här är tanken från början en folkpark, dit människor ska kunna komma, titta och känna och lära sig hur solkraft fungerar, säger Gahangir Sarvari.

Utbyggnaden av solparken ska täcka en hektar och ge en kapacitetsökning med en megawatt. Bygglovet är godkänt och kostnaden, som beräknas bli cirka 7,5 miljoner kronor, är i stort sett färdigfinansierad av sparare i ETC Sol (se faktaruta). 

Vi vill anpassa produktionen av el till våra kunders vanor. De flesta använder mest el på morgonen.

Johan Ehrenberg, grundare och ägare av ETC

– Vi har 2 200 sparare totalt och alla blir ägare i företaget så småningom. Även om man väljer att göra en liten insättning i månaden så blir det till slut en andel i B-aktier, säger Johan Ehrenberg. grundare och ägare av ETC.

För att solceller ska producera maximalt med el placeras de vanligtvis i sydlig riktning. I solparken väljer man istället att följa solens resa över himlen. Den västliga sidan av Kullen är snart full och nu när solparken ska byggas ut placeras därför solcellerna på östra sidan. 

– Solel är direktverkande, produktionen går igång direkt solen träffar panelerna och vi vill producera el utifrån våra kunders vanor. De använder mest el på morgonen mellan sju och nio och på eftermiddagen mellan tre och sju. Genom utbyggnaden får vi solceller i öst, väst och syd, så då kan vi följa solen, berättar Johan Ehrenberg,

En annan modell för att följa solen är genom solföljare som gör att panelerna roterar parallellt med jordaxeln.

– De solfångare vi använt hittills har varit för dåliga och gått sönder för lätt. Men vi fortsätter leta bättre produkter. Just nu är det bättre att sätta solceller i olika riktningar, säger Johan Ehrenberg.

Fakta ETC Sol

Spara pengar i ETC Sol med 2 procents ränta. Sparande görs i form av B-aktier. Du äger då en del av företaget. Det är din säkerhet när du vill återta dina insatta pengar, ETC återköper din andel till samma pris som när du satte in. En B-aktie är värd 5000 kronor, i dagsläget blir det 2000 W nya solceller vilket är fem nya paneler. För månadssparare blir sparandet en B-aktie när man når 5000 kronor.

Sparande i våra B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Säkerheten är våra solceller. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.

Panelerna ska monteras på ett stort heltäckande tak som byggs på en trästomme som är tio meter hög. Modellen är redan utprovad genom soltaket i väster som snickarna Abraham Tesfaldet och Zersenai Tezare nu arbetar på att slutföra. De kommer från Eritrea, där de arbetat med liknande arbeten och har nu jobbat i ETC Solpark i sex år. En skillnad mot arbetet i hemlandet är att i solparken är materialet uteslutande trä, eftersom det är mest klimatvänligt.

– Det är roligt, det är första gången vi byggt en så stor byggnad i trä. I Eritrea har jag byggt likadana takstolar fast i stål, säger Abraham Tesfaldet.

Det är enklare att bygga i trä än stål, tycker Zersenai Tezare.

– Det är ett skönare material och lättare när man jobbar. Det sparar också mycket tid, säger han.

Solceller producerar el vid sol även under vintern, men ”går i ide” när de täcks av snö. ETC El köper då in klimatvänlig el från elbörsen Nordpool.

– Just nu är det våra vertikala solpaneler som producerar mest el. Att bygga ut en större yta med stående paneler för att kunna producera mer el på vintern bli en satsning i framtiden, säger Johan Ehrenberg.

Text: Yvonne Perkins


#12: Utbyggnad ETC Solpark Katrineholm till 4 MW

Ytterligare 2,5 miljoner watt ska installeras i ETC Solpark i Katrineholm.

Vad är Från Hopp till Handling?

Det är vår plan för att minska våra utsläpp här och nu. Varje projekt du kan läsa om här ska göra ett överskott för att göra oss klimatneutrala, på riktigt – och mycket mer därtill. 

Läs mer på www.etc.se/hopptillhandling