NU BYGGER VI EN STOR SOLCELLSPARK I HULTSFRED

DET HÄR ÄR EN JÄTTESATSNING SOM KOMMER HANDLA OM ATT GÖRA REN EL TILL MÅNGA TUSEN MÄNNISKOR.

Men det handlar också om att minska utsläpp och göra en bättre framtid för våra barn, än den som den fossila energin erbjuder. Klimatkrisen är akut och vi måste agera nu, inte senare. Därför är vi mycket glada över samarbetet med Hultsfreds kommun som gör att vi kan börja bygga en park som är lite mer än det vanliga.

Solcellsparker tar plats, därför är det extra viktigt att de byggs på mark som inte kan användas till annat, som odling. Inte heller vill vi att solceller ska innebära att skog huggs ner, vilket i sig ökar utsläppen av koldioxid. Men parken i Hultsfred byggs på en mark som är synnerligen lämplig för just detta, det är ingen skog och det går inte att odla där. Men det går att göra mycket ren el.

”Kiras öken” kallas den parkering som användes vid Metallicas konsert 2009. Här kommer ETC Sols stora solcellsanläggning på 11 hektar att uppföras. Foto: Hultsfreds Kommun.
Solceller i olika riktningar

Vi planerar för en park som är på minst 11 hektar. Det ger oss gott om plats att sätta upp solceller i olika riktningar, vi kommer ha stora satsningar på solceller mot öster och väster, detta för att vi då gör el som mer stämmer med vanligt folks konsumtion under dagen. 

En situationsplan över hur solcellsanläggningen i Hultsfred är planerad att se ut.
Situationsskiss över solcellsparken i Hultsfred. Bild: Kaminsky Arkitektur.
Principskiss på solcellslada. Bild: Kaminsky Arkitektur.
Fakta

Solcellerna i öst-västlig riktning blir cirka 1 meter höga och fyller tomten från söder upp till drygt mitten av ytan. Solcellerna på norra delen av parken är riktade mot syd och blir mellan 1 – 4 meter höga.

Solcellsladorna kommer vara öppna åt norr, inga fönster eller dörrar, och med optimal kurvatur på solceller mot söder.

Solcellsparken i Hultsfred kommer göra mycket el på sommaren men ska också kunna ge el på vintern, även snöiga perioder. Det löser vi genom lodräta montage på delar av parken. Hjärtat av parken är tre stora lador, där vi producerar el som lagras i batterier och andra lagringsmedier. Målet är att kunna leverera solel dygnet runt, året runt.

En produktionspark med laddning av elbilar

Denna solcellspark är inte en besökspark man vandrar runt i, utan en produktionspark. Men vi kommer erbjuda publik laddning av elbilar på platsen och kan i samband med det hjälpa till att berätta mer om solceller för andra. Vårt mål är ju klimatinsatsen, ingen kan där göra allt, men alla kan göra något. Och solceller är bland det enklaste som vanliga medborgare kan satsa på för att göra en direkt insats för en bättre framtid. Solceller gör ren el och puttar ut smutsig el från det nordeuropeiska elsystemet, som Sverige är en del av.

Parken är helt crowdfundad

Vår park är unik för att den också är finansierad på ett unikt sätt. Alla pengar är crowdfundade, ett lite amerikanskt ord som betyder att man är många som är med och gör det möjligt.

ETC Sols olika solanläggningar runt Sverige är alla finansierade genom att människor sparar i dem.  Det handlar om många tusen vanliga medborgare och sammanlagt om flera hundra miljoner kronor. Hultsfreds solpark kommer också finansieras på samma sätt. (Den totala kostnaden är beräknad till 70 miljoner kronor för ETC:s solcellspark i Hultsfred.)

Det finns tre sätt att spara i parken
  1. Solsparare sparar i form av B-aktier, där man har 3% i ränta per år och där man vid behov säger upp sparandet med tre månaders uppsägningstid.
  2. Man kan också köpa solceller direkt i parken som man då äger själv. Solcellerna levererar sedan ren solel hem till dig för 1 öre per kWh under sommarhalvåret, april till och med september. (Överföringsavgifter och skatter tillkommer som vanligt). Beroende på elpris ger detta en olika stor besparing, men klimatnyttan man gör är alltid densamma. Du behöver ha ETC El hela året.
  3. Den som är med och sparar i ETC Sol kan också ge direkta lån under byggtiden. Lånet är bundet i 24 månader och har 5% i ränta per år. Det här är bara möjligt för de som redan är med och sparar och alltså är en del av ETC Sol.
Sätta upp solceller hemma?

Mest lönsamma är solceller på eget tak. För att hjälpa till och sprida mer solel i Sverige kan de som sparar i ETC Sol också få vara med vid våra stora solcellsinköp till parken och därmed själv få köpa billigare solceller till hemmet. Detsamma gäller förstås småföretag och andra som är med och gör parken möjlig. ETC Solpark i Hultsfred började byggas hösten 2021 och vi räknar med att den byggs ut stadigt under tre år.

Har du frågor?

Vill du veta mer om vårt sparande, solparker eller annat som rör ETC Sol och våra projekt. Gå då till vår sida för kundservice. Där finner du svaren på de vanligaste frågorna och kontaktformulär för att nå oss.

Nyheter

VIDEO: Johan Ehrenberg inviger ETC:s solcellspark i Hultsfred

Mitt i vinterkylan invigdes ETC:s nya solcellspark i Hultsfred igår. När den är färdigutbyggd kommer ge 20 000 hushåll el direkt från solen. Se video från invigningen av solcellsparken i…

läs mer
Solen slår alla rekord

Hej kära solsparare (och du som är nyfiken på bra sollösningar). I veckan fick jag möjlighet att besöka Hultsfred och titta på hur det går med solparksbygget där. Och det…

läs mer
Lanseringsfest för ETC Sols solcellspark i Hultsfred den 20 oktober 2021

Klimatkrisen är akut och vi måste agera nu, inte senare. Därför bygger ETC Sol en 10 megawatt stor solcellspark på cirka tolv hektar öster om järnvägsspåret på Silverslättsvägen i Hultsfred.…

läs mer

EKOHUS I HERRSTORPET

ETC vill prova att bygga ett gemensamt ekohus-kluster i Herrstorpet, söder om Hultsfred. Målet är att få ihop ett större hyreshus, ett lägre och sen ett antal ETC Torp som tillsammans blir en energigemenskap.