KÖP OCH SÄTT UPP SOLCELLER
­­I VÅR SOLPARK

Du kanske gillar solceller, vill göra en rejäl klimatinsats, men saknar eget tak att göra egen el på. Då kan våra solcellsparker vara en lösning.

Vi kan sätta upp solceller åt dig i våra parker. Det kostar 10 000 kr för 1 000 W och betyder att du i 25 år framåt producerar el som du får ”köpa hem” för 1 öre plus energiskatt och moms. Det är dina paneler (du kan flytta dem om du vill senare) och vi tar hand om skötsel och eventuella renoveringar kostnadsfritt. Du hjälper helt enkelt till att bygga upp solcellsparkerna genom dina paneler hos oss.

1 000 W solceller ger i snitt 900 kWh per år. Det krävs att du har ETC El hela året och det billigare priset ges som ett avdrag på fakturorna mellan april till september. Du kan bara äga solceller motsvarande det du konsumerar under perioden april-september. Om din förbrukning under perioden skulle överstiga det antal rabatterade kWh som dina köpta solceller ger så kommer priset att övergå till ordinarie spotpris. Ägaren till solcellerna förbinder sig att inneha ETC EL till sin hemadress under hela året och hela perioden som solcellerna är installerade i parken.

Jag vill köpa och sätta upp solceller för 10 000 kr i ETC Solpark:


1000 W solceller producerar i snitt 900 kWh per år. De första tio åren. Sen sjunker det lite. Mätningen är beräknad som ett snitt på helåret. Eventuella ursprungsgarantierna är vår ersättning för att sköta anläggningen. Det krävs att du har ETC El hela året och det billigare priset ges som ett avdrag på fakturorna mellan april och september. Det är ju de månaderna solen ger mest el. Du kan bara äga solceller motsvarande det du konsumerar under perioden april-september. Ägaren till solcellerna förbinder sig att inneha ETC EL till sin hemadress under hela året och hela perioden som solcellerna är installerade i parken.

Så ser ekonomin ut för att sätta upp egna solceller i våra parker

Det kostar 10 000 kr inkl moms att sätta upp 1000 W i vår park. Då garanterar vi att de får stå där och göra el i 25 år. Vi sköter anläggningen. Du får sedan köpa denna din el för 1 öre per kWh exkl moms. Utöver det betalar du vanlig inköpsavgift samt balanskraft och sen tar nätbolaget betalt för överföring och energiskatt och moms under dessa 25 år.

Om det priset under helåret är 20 öre så sparar du 19 öre plus moms = 23,75 öre per kWh. Det motsvarar en avkastning på 2,1 procent på din investering.

Om priset är 30 öre (vilket har varit mer normalt) så sparar du 29 öre plus moms = 36,25 öre per kWh. Det motsvarar en avkastning på 3,25 procent. Ökar elpriset, så ökar avkastningen.

1 000 W solceller producerar 900 kWh per år. De första tio åren. Sen sjunker det lite. Mätningen är beräknad som ett snitt på helåret. Eventuella ursprungsgarantierna är vår ersättning för att sköta anläggningen. Det krävs att du har ETC El hela året och det billigare priset ges som ett avdrag på fakturorna mellan april och oktober. Det är ju de månaderna solen ger mest el. Du kan bara äga solceller motsvarande det du konsumerar under perioden april till september. Om din förbrukning under perioden skulle överstiga det antal rabatterade kWh som dina köpta solceller ger så kommer priset att övergå till ordinarie spotpris. Ägaren till solcellerna förbinder sig att inneha ETC EL till sin hemadress under hela året och hela perioden som solcellerna är installerade i parken.

Om du får ändrade förutsättningar och vill ta hem solcellerna och göra elen hemma så går det bra. Det är dina solceller. Det är alltid mer lönsamt att ha solcellerna hemma hos sig eftersom man inte får några överföringsavgifter då.

Om du är intresserad går det till så att vi skickar en faktura på den anläggning som du vill ha. Efter att fakturan har betalats sätter vi upp din anläggning, skickar dig en bekräftelse och meddelar ETC El den andel billigare el som du har rätt till.

Detta gäller vid köp av solcellerna

Ägaren till solcellerna förbinder sig att inneha ETC EL till sin hemadress under hela året och hela perioden som solcellerna är installerade i parken.

För varje köpt och installerad kW får ägaren köpa motsvarande 900 kWh från ETC EL för priset 1 öre/kWh på elen baserad på priset från Nordpool exkl balanskraft, inköpsavgifter, energiskatt och moms under perioden april-september.  El utöver detta köps till ordinarie pris enligt överenskommet avtal vid ETC EL. Köpta solceller beräknas producera el under 25 år från inköpsdatum.

Elproduktion AB sköter anläggningen under 25 år från inköpsdatum, tar hand om solcellerna, monterar och reparerar utan extra kostnad under den tid som anläggningen är placerad i Solcellsparken. Elcertifikat och ursprungsgarantier tillfaller ETC Elproduktion i Katrineholm AB.

Ägaren kan när som helst säga upp sin plats i parken och välja att flytta sina solceller till annan plats.

För uppsägning av plats gäller tre (3) månaders uppsägningstid.

Gällande skatter och lagstadgade avgifter

Om lagstadgade avgifter och skatter eller andra myndighetsbeslut tillkommer har ETC El rätt att justera debiteringen mot dig som kund utan avisering.

Force majeure

Om endera Part är oförmögen att fullborda sina åtagande enligt detta intyg till följd av omständigheter utanför dess kontroll och som inte rimligtvis kan ha beaktats vid ingången av det avtal som gällt vid köpet av solcellerna samt vars konsekvenser inte rimligtvis kunnat avvärjas ska detta beaktas som “Force Majeure”. Exempel på Force Majeure är krig, sabotage, epidemi, pandemi, blixtnedslag, eldsvåda, strejk, översvämning, förändrade regelverk, politisk aktion. Force Majeure är grund för friskrivning från eventuella finansiella konsekvenser eller liknande.