ETC Näring säljer så in i Norden

ETC Näring har tillverkats i Solparken i drygt tre år och nu skalar produktionen upp för att möta efterfrågan.

Nu är det dags att väcka liv i jorden! En bra skjuts till det är ETC Näring, en kretsloppsbaserad och fermenterad växtnäring som får livet att krylla. Koncentratet består av ett tjugotal bakterier och svampar, så kallade mikrobiomer som fungerar som aggregatorer för andra mikroorganismer. De stimulerar tillväxten av de naturliga bakterierna som finns lokalt i jorden, bakterier som behövs för att växterna helt ska kunna tillgodogöra sig näringen. Processen binder dessutom koldioxid i jorden.

Grunden för ETC Näring är koncentratet EM, med ursprung i Japan. Det blandas med drav, (groddad korn och malt) en restprodukt från öltillverkningen på bryggeriet Ölkultur i Eskilstuna. Melass och vatten tillsätts till blandningen som sedan får stå och jäsa i cirka en vecka. ETC Näring produceras också av grönt avfall, allt från frukt till gräs. I princip kan allt organiskt avfall omvandlas till nyttig näring.

Fermentering pågår, en process som tar cirka en vecka. 

ETC Näring har tillverkats i drygt tre år och använts i odlingarna i Solparkens växthus. Nu har också flera handelsträdgårdar upptäckt fördelarna med näringslösningen och produktionen har skalat upp. 

– Vi har inlett ett samarbete med en av Nordens största aktörer inom odlingsmarknaden så ETC Näring säljs i Sverige, Norge och Finland just nu. I samband med det säljer vi även biokol som vi mättar med Näring. I dagsläget kan vi producera 12 000 liter näring per vecka och vår anläggning kommer att utökas betydligt under 2021, säger Johan Alvén, försäljningsansvarig för ETC Näring. 

Näringslösningen kommer även att genomgå en större utvärdering, inom jordbrukssammanhang under 2021.                                        

– Det är jordbrukare som tidigare använt konstgödsel, så det är roligt att kunna visa upp skillnaden i resultat i ett större perspektiv. Det är fint att vi verkligen kan nå ut så att människor slutar använda konstgödsel. Det går ju att köpa alltifrån en liter Näring till flera kubikmeter även som privatperson, säger Johan Alvén.

TEXT: YVONNE PERKINS

Använd ETC Näring på flera sätt

Här delar ETC:s nya trädgårdsmästare Elin Starck med sig av sina tre bästa tips för hemmaodlaren:
1. Använd ETC Näring från början, när du drar upp plantorna

Jorden man köper är steril, det finns inga mikroorganismer i den, vilket behövs för att växterna ska kunna tillgodogöra sig näringen fullt ut. I såjord och för små plantor används en lite svagare dos. Det går också att spraya en svag näringslösning på bladverket på plantorna, bra även året om för krukväxter inomhus. Det går även att spraya ETC Näring vid fruktblomningen. Mikroorganismernas aktivitet alstrar värme och gör att blommorna inte så lätt blir frost-nupna. I Europa är detta mer vanligt och odlarna säger att det ger större och bättre frukt.

2. Fermentera!

Ta till vara på det du har, gräsklipp, löv eller tång om du bor i skärgården. Samla det i säckar och tillsätt ETC Näring innan du packar och försluter säckarna så det blir en syrefri miljö. Fermenteringsprocessen går snabbare ju varmare det är, under 15 grader går aktiviteten ner. Fermenterar du på hösten går det långsammare. Över vintern går mikroberna i viloläge men vaknar igen när det blir varmare till våren. Det fermenterade materialet kan antingen myllas ner i jorden eller läggas som täckmaterial. 

Fermenteringen gör att näringen bryts ner snabbare i jorden, det fungerar ungefär som surdeg för vår mage. Mikroberna håller fukten kvar i marken, så man undviker toppar och dalar i fuktigheten. Med en jämn fuktighet undviker man mjöldagg och andra svampsjukdomar som kommer av torka.

Det här är ett väldigt billigt sätt att skaffa sig jordförbättring. Gamla jordar kan behöva lite extra struktur, då kan man även tillsätta biokol direkt i jorden.

3. Var lat!

Gräv inte så mycket utan kompostera på plats och tillsätt ETC Näring till komposten. Det gör stor nytta för jorden. När man gräver upp jorden frigörs koldioxid i atmosfären så att vara mikrob-bonde och kompostera på plats är bra även för klimatet. 

Vad är ETC Näring

Fermenterad kretsloppsbaserad växtnäring som bryter metan och lustgasutsläpp i jordbruket. Koncentrat som spädes med vatten och tillförs till jorden under odlingssäsong. Doseringen anpassas efter hur näringsfattig jorden är.

De fermentionsmikrober som används är 100 procent naturliga och ej GMO förändrade fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier & jästvampar. De centrala mikroberna är fotosyntesbakterier med förmågan att fixera både CO2 och N-gaser. Varje liter fermenterad näring minskar utsläpp med runt 20 kilo CO2 jämfört med gödsel eller kompost. 

Är du nyfiken och vill veta mer eller själv köpa ETC Näring så hittar du det på varuhuset.etc.se