VANLIGA FRÅGOR

När du sparar pengar i ETC Sol får du B-aktier i bolaget motsvarande ditt sparade belopp. Det betyder att du äger en del av företaget.

Varje år får du avkastning på pengarna (5,5 procent för 2024) och om du vill återta dina insatta pengar så småningom så återköper vi dina andelar till samma pris som du satte in.

Här svarar ägaren Johan Ehrenberg på några vanliga frågor om ägandet och sparandet i ETC Sol.

Johan Ehrenberg, grundare av ETC och vd för ETC Sol AB.
Vem äger ETC Sol AB?

Jag (Johan Ehrenberg) äger bolaget ETC Elproduktion som i sin tur äger majoriteten av rösterna i ETC Sol AB. Poängen är att kunna garantera alla som sparar att inte någon påverkan utifrån ska kunna tvinga bolaget att ändra inriktning. Genom ägandet kan vi lova att göra det vi lovat men också garantera att vi gör det. Om vi inte hade majoritet skulle det hela kunna förändras snabbt om något annat bolag ville ta över solcellssatsningen.

Ägandet innebär också att jag kan garantera att ägaren inte tar ut vinst ur bolaget, de enda som har avkastning är de som sparar.

När jag dör ärver mina barn kontrollaktierna med samma ambition och samma löfte som jag. De har också ett aktieägaravtal som gör att de inte kan sälja ägandet vidare. För att förenkla det kan ägandet läggas i en stiftelse, det har vi gjort med ETC Media, dvs bolagen som ger ut våra tidningar och webb, men för ETC:s energidel är inte det aktuellt än. En orsak är att stiftelser har svårare att få lån till stora satsningar som en solcellspark, om vi vill växa snabbt de närmsta åren.

Äger ETC Sol något mer än panelerna i solparken i Katrineholm (t.ex. parken på Tjörn)?

Under byggprocessen ligger ägandet alltid i byggbolaget, i detta fall ETC Elproduktion. När en anläggning är klar överförs ägandet till ETC Sol. (Samma sak gäller när man bygger hyreshus och liknande).

Det här är en process som pågår hela tiden, ETC Sol ska inte vara byggbolag med anställda som sätter upp solceller, utan bolaget ska kunna koncentrera sig på färdiga anläggningar som ger avkastning direkt in i bolaget via elförsäljningen till ETC el. (Jag vet inte om ni vet det, men sysslar man med el måste man ha olika bolag för varje verksamhet. Ett bolag som säljer el på marknaden, ett bolag som producerar el och ett bolag som äger elnät. (Det senare gör vi inte än). Detta är reglerat i ellagen.)

Så svaret är att projekten bit för bit flyttas över till ETC Sol. Just nu pågår tex en stor uppsättningen solceller på ny tomt i Katrineholm och de kommer hamna i ETC Sols ägo när det blir klart till våren 2022. Tjörn har vi beslutat inte bygga ut mer, så den lilla parken överförs i oktober till ETC Sol.

Finns någon UC-värdering på ETC Sol?

ETC Sol har ingen nytta av UC-värderingar (de är rätt dyra att göra) utan det är ETC Elproduktion som gjort några för att visa bland annat banker hur verksamheten ser ut jämfört med konkurrenter. ETC Sol har ännu inga lån från bank eller annan finansinstitut, bara från de som sparar i bolaget och därmed är delägare.

Hur ser säkerheten ut för sparandet?

Många frågar hur säkerheten ser ut för de pengar du sparar i solceller. Vårt svar har varit … solcellerna. Dina pengar går direkt till nya solceller och arbetet med att sätta upp dem.

Ditt sparande i ETC Sol är i form av B-aktier. Det betyder att du äger en del av företaget, när du vill återta dina insatta pengar så småningom så återköper vi dina andel. Det vi gör är att återköpa din säkerhet för sparandet till samma pris som du satte in. En B-aktie är värd 5.000 kronor.