Steg för steg byggs solcellsparken ut

I ETC Solpark tickar elproduktionen på i tystnad och utan utsläpp. Att köpa solceller är en investering för framtiden, tycker Cirkus Cirkör, som klimat­kompenserar för sina flygresor genom att köpa solceller i Solparken.

Allt det här har vi gjort med våra läsare. Utan läsarna hade det inte blivit någonting, säger Gahangir Sarvari och slår ut med händerna i en omfamnande gest mot platsen som populärt kallas Kullen. 

Gahangir Sarvari var med och placerade den första solcellen på kullen för tolv år sedan och är nu vd för ETC Elproduktion AB, elbolaget som växer i takt med läsarnas engagemang. Från den första lilla ensamma solcellen har ETC Solpark utanför Katrineholm nu expanderat till en kapacitet på över två miljoner watt. Taken på alla byggnader i parken lyser blanksvarta och det finns solpaneler placerade på alla tänkbara och otänkbara höjder.

ETC Solpark i Katrineholm. Foto: Fredrik Olsson.

Elen som produceras i parken går att köpa genom att abonnera på ETC El, men det finns också andra sätt att vara med och driva ­utvecklingen framåt. Till exempel kan man klimatkompensera för sina koldioxid­utsläpp genom att sätta upp solceller i parken, vilket är en del av kampanjen Från Hopp till Handling. Det kostar tio kronor per watt och man äger då sina egna paneler. Elen som produceras får man då köpa hem för ett öre per kilowattimme, plus energiskatt och moms. Exempelvis ger solpaneler med en effekt av 1000 watt för 10 000 kronor klimat­kompensation för 700 kilo koldioxid­utsläpp (se faktaruta).

ETC klimatkompenserar genom solceller

Att klimatkompensera genom att köpa solceller som monteras i ETC Solpark kostar tio kronor per watt och man äger då sina egna paneler. Elen som produceras får man köpa för ett öre per kilowattimme, plus skatt. 

Jämfört med kol och gaskraft i det nordeuropeiska elnätet ger solceller en utsläppsminskning med 700 kilo koldioxid per 1000 watt. Det innebär alltså en kompensation för motsvarande utsläpp som man gör genom sin livsstil, genom till exempel resor, köttätande eller konsumtion.

Såväl privatpersoner som föreningar och företag har hoppat på möjligheten. ­Internationellt turnerande Cirkus Cirkör tycker det är ett bra sätt att klimat­kompensera för sina resor.

– I Sverige åker vi alltid tåg, men då vi turnerar över hela världen med våra föreställningar innebär det att många flygresor inte går att undvika, säger Christina Simpson, kommunikationschef för Cirkus Cirkör.

”Vi klimatkompenserar både för att det är ett sätt att uppmärksamma flygets miljöpåverkan och för att balansera de skadliga utsläpp som våra flygresor orsakar.”

Christina Simpson

Cirkus Cirkör började klimatkompensera för sina resor 2013. Först genom att köpa utsläppsrätter genom Naturskyddsföreningen. När de slutade förmedla utsläppsrätter föll valet på ETC Solpark.

– Vi klimatkompenserar både för att det är ett sätt att uppmärksamma flygets miljöpåverkan och för att balansera de skadliga utsläpp som våra flygresor orsakar. Vi har valt att köpa solceller för att det är något konkret som ger effekt under lång tid och de finns på hemmaplan vilket känns bra. Cirkör köper även all el från ETC el, berättar Christina Simpson.

Artisterna Felix, Ben och Sofia. Foto: Mats Bäcker.

Deras modell för klimatkompensation går till så att de räknar ut hur långt de flugit och hur många ton koldioxid det har inneburit i utsläpp. I början av året köper de solceller av ETC för att kompensera för föregående år. Förhoppningen är att arrangörerna ska vara med och dela på kostnaden.

– Vi har ett fåtal arrangörer som kompenserat tillsammans med oss och hoppas på att flera vill göra det i framtiden. Vi har tagit fram kostnadsschabloner för olika världsdelar för att underlätta vid avtalsskrivning och budgetering. För övriga resor och i de fall arrangörer inte kan eller vill betala står Cirkör för hela klimatkompensationen. Hållbarhet är jätteviktigt för oss. Vi vill förändra världen med nycirkus och ser vårt ansvar för vår omgivning. Ett av våra ledord är solidarisk individualism, man ska kunna vara sig själv men ändå ta ansvar för varandra, säger Christina Simpson.

Det här är Circus Cirkör

Cirkus Cirkör är en ideell och politiskt obunden organisation som grundades 1995 med målet att etablera nycirkuskonsten i Sverige, konstnärligt och pedagogiskt. Cirkus Cirkörs verksamhet rymmer föreställningar på turné i Sverige och världen, kurser och pedagogiska program för unga, vuxna och äldre med eller utan funktionshinder, gymnasieprogram i nycirkus samt events för företag och organisationer.